News Feed
  Προγράμματα εκδηλώσεων
 
  Ανακοινώσεις                             
 

Λευκωσία - Μάιος 2017

Λεμεσός - Μάιος - Ιούνιος 2017

Αλλοι διαγωνισμοί που έρχονται

        Προκήρυξη διαγωνισμού "Γιορτή του Κρασιού 2016"

Διεθνείς διαγωνισμοί

         FMPA International Digital Exhibition 2017
         JCM SALON 2017 (Digital & Print) 


 

 

 

 

.

 
Διαγωνισμός "Γιορτή του Κρασιού 2016"

wine2016gr

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Δήμο Λεμεσού, με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)

Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβληθούν και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές. Με τη συμμετοχή του, δηλώνει πως, οι φωτογρα-φίες που αποστέλλει, δεν παραβαίνουν τη νομοθεσία και δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων.

Οι συμμετοχές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν φωτογραφίες από την περσινή διοργάνωση της ‘Γιορτής του Κρασιού 2016’, από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2016.

Θα θέλαμε να δούμε φωτογραφίες από την προετοιμασία, τις πλούσιες και ποικίλες μουσικές, θεατρικές και άλλες εκδηλώσεις, τα διάφορα περίπτερα, προϊόντα, διάκοσμο, δραστηριότητες και συμμετοχή του κοινού, την ατμόσφαιρα του χώρου και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την όλη διοργάνωση.

Οι βραβευμένες και επιλεγμένες φωτογραφίες, θα παρουσιαστούν σε έκθεση, η οποία θα λάβει χώρα μέσα στα πλαίσια της Γιορτής του Κρασιού του 2017. Πέραν τούτου, σκοπός του διαγωνισμού είναι και η δημιουργία αρχείου, για την εκδήλωση αυτή.
Καλείστε, λοιπόν, ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό αυτό και να παρουσιάσετε φω-τογραφίες που τραβήξατε και μέσα από το δικό σας φακό, να προβάλετε τη μεγάλη αυτή εκδήλωση της Λεμεσού, της πόλης της χαράς και της διασκέδασης.

Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών με λογισμικά προγράμματα επιτρέπεται ΜΟΝΟ για διορθώσεις τονισμού, (φωτεινότητα και κοντράστ) καθώς και κορεσμού χρωμάτων (ο οποίος, βέβαια, δεν πρέπει να υπερβαίνει την αληθοφάνεια της εικόνας). Οι κριτές, θα έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν φωτογραφίες των οποίων η ηλεκτρονική επεξεργασία υπερβαίνει τους όρους του διαγωνισμού.

Παρακαλούμε να αποφεύγονται τίτλοι όπως, άτιτλο, ονομασία που να είναι η ίδια σε περισσότερες από μία φωτογραφίες ή τον ίδιο τίτλο με αύξοντα αριθμό όπως, Κρασί1, Κρασί2 κοκ. Σε τέτοια περίπτωση η συμμετοχή θα απορρίπτεται. Ο τίτλος δε των φωτογραφιών, να είναι σύντομος και περιεκτικός. Στο έντυπο συμμετοχής, να αναφέρεται και η τοποθεσία από όπου είναι παρμένες οι φωτογραφίες.

Πάνω στη φωτογραφία, δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό όπως, υδατογράφημα (watermark), αρχι-κά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ.

Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και έτυχαν βράβευσης ή ανάρτησης σε έκθεση, ή φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο φωτογραφικό διαγωνισμό είναι € 5 για τα μέλη της ΦΕΚ, που έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους καθώς και για φοιτητές, στρατιώτες και μαθητές. Για μη μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής είναι €10.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδίδει, μέσα σε φάκελο, το Δελτίο Συμμετοχής, προσεκτικά συμπληρωμένο και το CD. Το δικαίωμα συμμετοχής να παραδίδεται την ώρα της υποβολής της συμμετοχής, στον υπεύθυνο παραλαβής της ΦΕΚ Λεμεσού.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, είναι το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 και μπο ρούν να παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τις 4.00 μμ μέχρι τις 8.00μμ. (Τηλ.: 25384381)

Θα δοθούν τρία βραβεία και πέντε έπαινοι. Για το πρώτο βραβείο, θα δοθεί χρηματικό ποσό € 300, για το δεύτερο, € 200 και για το τρίτο € 100. Στους επαίνους, θα δοθούν τιμητικά διπλώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε ή επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381). Μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε με την κα Αθηνούλα Καρούζη: τηλ.99350119.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους πλήρεις κανονισμούς και δελτία συμμετοχής.

Καλή επιτυχία!!

 
Διαγωνισμός - “Το μέλι και ο Καλοπαναγιώτης”

banner

 

Στα πλαίσια του 1oυ Παγκύπριου Φεστιβάλ Μελιού του Καλοπαναγιώτη (27 – 29 Οκτωβρίου 2017), Η ΦΕΚ - Τμήμα Λευκωσίας ανέλαβε τη διοργάνωση του πιο πάνω φωτογραφικού διαγωνισμού σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων.

Τα δύο θέματα του διαγωνισμού, όπως φαίνεται στη συνημμένη πρόσκληση και στους κανονισμούς είναι:

‘Οι δρόμοι του μελιού’ και ‘Ο Καλοπαναγιώτης και ο Κόσμος του’

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 5 φωτογραφίες σε κάθε θέμα.  Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο. Κάθε φωτογραφία να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpg σε ανάλυση 300dpi, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 MB και μέγιστο 6 MB. Το χρωματικό προφίλ να είναι sRGB.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που θα έχουν τίτλο «Άτιτλο». Οι τίτλοι θα πρέπει να γράφονται, με Eλληνικούς χαρακτήρες σε Eλληνικούς τίτλους και Αγγλικούς σε Αγγλικούς τίτλους.

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Συμμετοχής Μέρος Α΄ και Μέρος Β΄ που μπορείτε να βρείτε εδώ μαζί με τους πλήρεις κανονισμούς. Το Μέρος Β΄ με τα στοιχεία του φωτογράφου, να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγραφεί μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός, που χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες. Επίσης στο εξωτερικό μέρος του ψηφιακού δίσκου να αναγράφεται μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός. Στο φάκελο που θα παραδοθεί, να τοποθετηθούν: το Μέρος Α’, ο ψηφιακός δίσκος, ο κλειστός φάκελος με το Μέρος Β΄ και το δικαίωμα συμμετοχής.  το δικαίωμα συμμετοχής είναι €10.

Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται.

Τα βραβεία θα είναι δωρεάν διαμονές για 2 άτομα στα πιο κάτω καταλύματα, όπως και καλαθάκια με πολυτελή μελισσοκομικά προϊόντα:

Casale Panayiotis Spa Hotel
Myrianthousa Spa (dydrotherapy pool and thermal suites)
Παλατάκι της Βασιλικής
Σπίτι της Αναστούς

Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών είναι η Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017.

Οι συμμετοχές να παραδίδονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοπαναγιώτη. Επίσης μπορούν να τοποθετούνται στο γραμματοκιβώτιο στο Οίκημα της ΦΕΚ στη ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, Ξάνθης Ξενιέρου 53. Απαραίτητο να αναφέρεται στο φάκελο η λέξη ΦΕΚ.

Ο Aναπληρωτής Κοινοτάρχης του Καλοπαναγιώτη και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων κ. Χαράλαμπος Χριστοδούλου θα βρίσκεται στο εστιατόριο ‘Πανόραμα’, λίγο πριν τον Kαλοπαναγιώτη, για περιδιάβαση και επεξηγήσεις όσο αφορά το διαγωνισμό, το Σάββατο 1 Ιουλίου και Σάββατο 8 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα.

Για περισσότερες πληροφορίες: 99 438247, 99 823009, 99 474009.

Ελπίζουμε να σας δούμε στον Καλοπαναγιώτη και να έχουμε τη συμμετοχή σας, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 2
Copyright 2007 The Cyprus Photographic Society - Powered by: Anticipate
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates