Πληροφορίες για FIAP Distinctions PDF Print E-mail

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις διαδικασίες απόκτησης τίτλων της FIAP.

Practical Information 2013-725

FIAP Distinctions Info 2012-310

AFIAP - EFIAP Application

EFIAP Levels Application

.
 
Copyright 2007 The Cyprus Photographic Society - Powered by: Anticipate
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates